Hoe kunt u een beleggingsportefeuille met ETF’s inrichten?

ETF’s zijn efficiënte bouwstenen voor een beleggingsportefeuille. Door het te beleggen vermogen over verschillende beleggingscategorieën te spreiden is het mogelijk om het risicoprofiel van de portefeuille te wijzigen en aan te laten sluiten bij uw specifieke risicotolerantie.

Zoals bekend zijn aandelen risicovoller dan obligaties, maar hebben aandelen op de lange termijn een hoger rendement opgeleverd. Door obligatie ETF’s toe te voegen aan de aandelen ETF’s wordt de volatiliteit, ofwel de beweeglijkheid van de beleggingsportefeuille, lager. Het potentiële verlies wordt hierdoor ook beperkt. Echter het verwachte rendement op de lange termijn zal in veel gevallen ook lager zijn. In de hieronder getoonde grafiek laten we zien wat het rendement van een 100% aandelenportefeuille (zwarte lijn) is geweest en van een 100% obligatieportefeuille (lichtblauwe lijn). Vervolgens laten we het effect zien van verschillende verhoudingen van aandelen en obligaties in een beleggingsportefeuille.

Bezig met laden van grafiek...

100% aandelen: bestaat uit 80% Think Global Equity ETF en 20% Think Global Real Estate ETF
100% obligaties: bestaat uit 70% Think iBoxx Government Bond ETF en 30% Think iBoxx Corporate Bond ETF.

Wat opvalt, is dat de portefeuille met de grootste weging naar obligaties (blauwe lijn), de meest defensieve portefeuille, niet zo hard in waarde daalt bij een neergaande markt als de offensieve portefeuille (donkerpaarse lijn). Tevens valt op dat het rendement van de defensieve portefeuille op de lange termijn lager is dan een portefeuille die volledig uit aandelen bestaat.

Door verschillende ETF’s te combineren in een beleggingsportefeuille kunt u het risico spreiden. Hierdoor zorgt u ervoor dat het rendement van uw beleggingsportefeuille niet door één slecht presterende beleggingscategorie bepaald wordt.

bezig met laden van actuele rendementen...

Voorbeeld ETF beleggingsportefeuilles

Wij hebben hieronder een aantal voorbeeldportefeuilles samengesteld bestaande uit Think ETF’s met verschillende risicoprofielen. U belegt via elk profiel in wereldwijde aandelen en vastgoedaandelen en in euro genoteerde staats- en bedrijfsobligaties.

Defensief 25% Think Global Equity ETF
5% Think Global Real Estate ETF
35% Think iBoxx Government Bond ETF
35% Think iBoxx Corporate Bond ETF
Kosten van het profiel:
0,17% per jaar
Neutraal 40% Think Global Equity ETF
10% Think Global Real Estate ETF
25% Think iBoxx Government Bond ETF
25% Think iBoxx Corporate Bond ETF
Kosten van het profiel:
0,18% per jaar
Offensief 60% Think Global Equity ETF
10% Think Global Real Estate ETF
15% Think iBoxx Government Bond ETF
15% Think iBoxx Corporate Bond ETF
Kosten van het profiel:
0,19% per jaar

U kunt deze profielen eenvoudig samenstellen door 4 transacties uit te voeren via uw bank of broker. Mocht u behoefte hebben om duurzaam in wereldwijde aandelen te beleggen dan kunt u overwegen om de allocatie naar de Think Global Equity ETF te vervangen door de Think Sustainable World ETF.

Portefeuille herwegen

Het verdient aanbeveling om periodiek (bijvoorbeeld 1 keer per jaar) de portefeuille te herwegen. Hiermee wordt bedoeld dat de wegingen van uw beleggingsportefeuille weer terug worden gebracht naar de beginwegingen van de profielen zoals hierboven weergegeven. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat de koers van de aandelen ETF's sterk is opgelopen en de weging naar aandelen daardoor hoger is dan de weging in het door u gekozen profiel. Door wat aandelen ETF’s te verkopen en wat obligatie ETF’s bij te kopen brengt u het risico van uw portefeuille weer in lijn met het profiel waar u voor gekozen heeft.