Aankondiging AVA 17 april 2019 zondag 03 maart 2019

ThinkCapital ETF’s N.V., beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal, statutair gevestigd te Amsterdam

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Op 17 april 2019 zal de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ThinkCapital ETF’s N.V. worden gehouden ten kantore van de vennootschap te Amsterdam, Barbara Strozzilaan 310 om 10.00 uur.

Om aan de minimale eis van geplaatst kapitaal te voldoen, en de oprichting van ThinkCapital ETF’s N.V. mogelijk te maken, is door de beheerder bij oprichting 45.000 euro gestort op letteraandeel Z. Dit betreft geen beursgenoteerd aandeel en correspondeert dus niet met een van de 14 ETF’s. Aangezien de volstorting van de aandelen van Sub-fonds Z niet meer noodzakelijk is heeft de aandeelhouder van de aandelen van Sub-fonds Z besloten tot vermindering van het geplaatste kapitaal van aandelen van Sub-fonds Z en gedeeltelijke evenredige terugbetaling aan de aandeelhouder van Sub-fonds Z. Besluit tot intrekking van de aandelen van Sub-fonds Z zal ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders worden voorgelegd.

De agenda is te downloaden via de website www.thinketfs.nl. Het jaarverslag met de jaarrekening over 2018 ligt ter inzage ten kantore van de vennootschap en is kosteloos op te vragen bij de beheerder van de vennootschap.

Aanmelding voor de vergadering dient uiterlijk op 10 april 2019 om 16.00 uur schriftelijk bij ThinkCapital ETF’s N.V. te geschieden met vermelding van het aantal aandelen waartoe men gerechtigd is.

E-mailadres: info@thinketfs.nl

Amsterdam, 4 maart 2019  

De directie
ThinkCapital ETF’s N.V.