Aanpassing dividend cyclus vrijdag 11 april 2014

Vanaf heden vindt de uitbetaling van het interim-dividend om praktische redenen plaats in de maanden maart, juni, september en december. Dit betekent een vervroeging van precies één maand in vergelijking met de voorheen bekende interim-dividenddata en heeft betrekking op alle Think ETF’s.

De volgende mogelijke uitkering van het interim-dividend zal dus eenmalig over twee maanden plaatsvinden in plaats van over drie maanden.

De Directie