Algemene Vergadering van Aandeelhouders dinsdag 21 maart 2017

Op 19 april 2017 zal de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ThinkCapital ETF’s N.V. worden gehouden ten kantore van de vennootschap te Amsterdam, Barbara Strozzilaan 310 om 10.00 uur.

De agenda is te downloaden via de website www.thinketfs.nl. Het jaarverslag met de jaarrekening over 2016 ligt ter inzage ten kantore van de vennootschap.

Aanmelding voor de vergadering dient uiterlijk op 12 april 2017 om 16.00 uur schriftelijk bij ThinkCapital ETF’s N.V. te geschieden met vermelding van het aantal aandelen waartoe men gerechtigd is.

E-mailadres: info@thinketfs.nl

Amsterdam, 6 maart 2017

De directie
ThinkCapital ETF’s N.V.
www.thinketfs.nl