AvA Think ETF's donderdag 08 maart 2018

Op 18 april 2018 zal de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ThinkCapital ETF’s N.V. worden gehouden ten kantore van de vennootschap te Amsterdam, Barbara Strozzilaan 310 om 10.00 uur.

De agenda is hier te downloaden. Het jaarverslag met de jaarrekening over 2017 ligt ter inzage ten kantore van de vennootschap.

Aanmelding voor de vergadering dient uiterlijk op 11 april 2018 om 16.00 uur schriftelijk bij ThinkCapital ETF’s N.V. te geschieden met vermelding van het aantal aandelen waartoe men gerechtigd is. Inschrijven kan hier of mail naar:

E-mailadres: info@thinketfs.nl

Amsterdam, 5 maart 2018

De directie ThinkCapital ETF’s N.V.

www.thinketfs.nl