De verborgen risico’s van beleggen donderdag 03 september 2015

Deze week zagen we weer eens dat beleggen niet zonder risico is. Opeens kan de vlam in de pan slaan en kunnen er koersen op het bord staan waarvan u gedacht had die nooit meer te zien. Het kan verkeren, zei Bredero, en als dat érgens het geval is, dan is dat wel op de aandelenbeurs. 

Een belegger dient zich bewust te zijn van die risico’s en als u daar goed mee omgaat, zijn ze op de lange termijn goed op te vangen. Het rendement op lange termijn op aandelen schommelt ergens rond de 6 a 7% en is een stuk hoger dan de rente juist omdat u blootstaat aan verschillende bedrijfsspecifieke en marktrisico’s.

Met ETF’s vallen veel risico’s een stuk in te dammen. Niet alles, want het blijft beleggen, en als de brede markt omlaag gaat, gaat de ETF onverbiddelijk mee. Maar een specifiek risico als bijvoorbeeld een faillissement van een bedrijf, een bepaalde regio die het opeens minder doet of een branche waar het slecht gaat, wordt heel goed beheersbaar door een goede spreiding over verschillende aandelen, of vermogenscategorieën te hanteren.

Tegenpartijrisico

Toch zijn er soms ook verborgen risico’s. Ik doel daarmee op het zogeheten tegenpartijrisico. Dat tegenpartijrisico houdt in dat u misschien wel een goede keuze hebt gemaakt qua belegging, maar dat de partij waarbij u dat gedaan hebt, niet solvabel of liquide meer is en u uw winst niet kan uitbetalen. Bij ETF’s is dat een heikel punt, want sommige ETF’s, we noemen deze groep de synthetische ETF’s, bezitten niet de onderliggende aandelen van een index zelf, maar hebben een contract afgesloten met een financiële partij die hun het equivalent van de winst of het verlies dat die index maakt garandeert. Dat gaat meestal goed, maar er zijn ook tijden dat dat niet zo goed gaat. Daarvoor hoeven we maar 7 of 8 jaar terug in de tijd…

Uitlenen van aandelen aan shorters

Ook het uitlenen van de in portefeuille hebbende aandelen is een risico. Het is verleidelijk voor grote partijen om aandelen, die anders toch maar op de plank liggen, uit te lenen aan bijvoorbeeld partijen die short willen gaan. Dat brengt namelijk een aardige duit in het laatje. U profiteert daar als rechtmatig eigenaar van die aandelen ten dele van mee, maar u krijgt het volledige risico daarvan op uw bordje. Als zo’n shortende partij in moeilijkheden komt, en dat kan zomaar, dan loopt de aanbieder van uw ETF het risico dat de stukken niet terug kunnen worden geleverd, met alle gevolgen van dien.

Dat zal niet heel vaak voorkomen, maar het ís gebeurd, en het kan in de toekomst weer gebeuren. Daarom vind ik het jammer dat één van de grootste aanbieders van ETF’s juist ervoor gekozen heeft de cap van maximaal 50% die zij hadden op securities lending (het uitlenen van aandelen) weer op te heffen. ETF’s hebben er juist voor gezorgd dat beleggen veiliger en minder risicovol is. Dat één van de grootste aanbieders van ETF’s nu een flinke stap terugzet is dan ook een totaal verkeerd signaal als je het mij vraagt.

Martijn Rozemuller

Martijn Rozemuller Managing Director