ETF van de maand: VanEck JP Morgan Emerging Markets Local currency bond ETF donderdag 30 mei 2019

U bent vast bekend met staats- en bedrijfsobligaties. Deze obligaties worden uitgegeven als schuldpapier en als het bedrijf of de staat gedurende de looptijd niet failliet gaat, wordt keurig elk jaar de couponrente overgemaakt en aan het einde van de looptijd ontvangt u de hoofdsom weer terug. Helaas is de rente momenteel erg laag waardoor de gemiddelde coupon (rente) op ‘investment grade’ bedrijfs- en staatsobligaties ook laag is. In het geval van sommige staatsobligaties kan deze zelfs negatief uitvallen.

Een bijzondere categorie obligaties zijn de obligaties uit opkomende markten die worden uitgegeven in lokale valuta. Beleggers profiteren hiermee van fors hogere rentevergoedingen, maar ook van de koersontwikkelingen van de locale valuta waarin de obligaties genoteerd zijn. Naast de hogere rentevergoeding (huidige yield 6,84%), vertonen deze obligaties een lage correlatie met andere obligatie categorieën wat de diversificatie van een portefeuille weer ten goede komt. De VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF biedt u blootstelling aan deze beleggingscategorie. Grote wegingen zijn er naar obligaties van landen zoals Brazilië, Indonesië, Mexico en Polen. In totaal zijn obligaties uit 19 landen opgenomen in deze ETF. Let wel op, deze obligatiecategorie is risicovoller dan staats- en bedrijfsobligaties uit de Eurozone. De ETF keert niet uit en ontvangen couponnen worden herbelegd.

De onderliggende index wordt elke maand herwogen waarbij oude leningen in de index kunnen worden vervangen door nieuwe. De ETF kent een lopende kosten factor van 0,30% per jaar, het is daarmee de goedkoopste ETF in deze categorie in Europa en net zo goedkoop als de Amerikaanse variant die VanEck in Amerika aanbiedt. Waarbij we trots opmerken dat deze Amerikaanse broer met $ 4,9 miljard de grootste ETF is in zijn klasse, uiteraard lift de kleinere Europese versie mee op de kennis en ervaring uit Amerika!

Lees meer over deze ETF via de volgende link.