ETF van de maand december vrijdag 30 november 2018

Think Sustainable World UCITS ETF

U leest steeds vaker in de pers over duurzaam beleggen. Hierbij worden bepaalde bedrijven die actief zijn in niet duurzame sectoren uitgesloten of bedrijven die juist zeer goed presteren op duurzaamheid opgenomen. Ook kunnen bedrijven die consistent een loopje nemen met belangrijke thema’s zoals corruptie, kinderarbeid of de rechten van werknemers worden uitgesloten. In dit kader presenteren we deze maand de Think Sustainable World ETF als product van de maand. Deze ETF werkt met een uitsluitingen beleid waarbij aandelen van bedrijven die zich bezighouden met de productie van bijvoorbeeld wapens, tabak, gevaarlijke chemicaliën en alcohol worden uitgesloten. Toch gaan we nog wat verder met de uitsluitingen waardoor ook bedrijven waarvan bekend wordt dat zij de zogenaamde Global Compact richtlijnen schenden worden uitgesloten. Deze richtlijnen omvatten mensen en arbeidsrechten, milieu standaarden en corruptie. Het idee achter deze uitsluitingen is dat het rendement van de ETF minder gevoelig is voor de reputatieschade en de mogelijke negatieve effecten op de aandelenkoers die deze bedrijven kunnen lijden. Uiteraard voelt het ook goed dat u als belegger geen bedrijven financiert die niet op een verantwoorde wijze omgaan met onze wereld of discutabele producten in de markt zetten.

Deze screening wordt uitgevoerd door een Engelse sustainable research partij genaamd VigeoEiris. Nadat de duurzaamheidsscreening heeft plaatsgevonden wordt een index samengesteld uit 250 aandelen van bedrijven wereldwijd. Elk aandeel krijgt op het moment van herwegen een gelijke weging van 0,4%. De maximale weging naar een regio is 40%. De Think Sustainable World ETF volgt vervolgens deze index.