Eerste editie van Eye on index investing woensdag 23 april 2014

Dagvoorzitter Annette van Soest luidt de gong in het gezelschap van Gert-Jan Verhagen (iShares), Martijn Rozemuller (Think ETF’s), Philippe Roset (ETF Securities), Robert Rijlaarsdam (SPDR), Koen Hoogenhout (Vanguard) en Roger van Elderen (Euronext)

Ter gelegenheid van de eerste editie van het evenement Eye on index investing, luidt dagvoorzitter Annette van Soest vandaag de beursgong. Eye on index investing is hèt Nederlandse evenement op het gebied van ETF’s en indexfondsen. Het event is geïnitieerd door iShares, Vanguard, Think ETF’s, State Street Global Advisors, ETF Securities en wordt in samenwerking met Euronext aangeboden. Het doel is kennis over ETF’s en indexproducten te vergroten.

Wereldwijd, in Europa en ook in Nederland is, de afgelopen 2 jaar, een sterke groei zichtbaar in het gebruik van indexfondsen en ETF’s. Het effectief inzetten in de dagelijkse (advies-)praktijk vraagt om een stevige kennisbasis van de kenmerken en toepassingsmogelijkheden van deze beleggingsinstrumenten. Alleen al in Europa wordt een groei van 15-20%* verwacht, verdeeld over verschillende beleggerssegmenten, waarbij momenteel sterk de aandacht uit gaat naar de voorkeuren van particuliere beleggers voor het kiezen van ETF’s en indexfondsen.

Het event bestaat uit een online en een live event. Middels interactieve webcasts bespreken (inter)nationale topsprekers trends en visies over ETF’s en indexfondsen. Voor het live event in Amsterdam is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar voor professionals in de beleggingsindustrie. Inschrijven is mogelijk op www.eyeonindexinvesting.nl

* bron: EY Global ETF Survey January 2014