Eerste hulp bij ETF-keuzestress - Hoe beoordeel je hoe goed een ETF zijn index volgt? vrijdag 01 september 2017

De cijfers liegen er niet om: 8 van de 10 fondsmanagers van actieve fondsen lukt het niet hun benchmark gedurende een periode van vijf jaar te verslaan. Dat zien beleggers ook: passief beleggen neemt in populariteit toe, maar met duizenden verschillende ETF’s kan het lastig zijn de juiste ETF te kiezen. Om een goede ETF te kiezen kunt u natuurlijk naar de kosten en de performance van de ETF kijken, maar dan bent u er nog niet.

Tracking Difference & Tracking Error

Een ETF hoort zijn index zo nauwkeurig mogelijk te volgen, maar hoe controleer je dat? Termen die aangeven hoe nauwkeurig en consistent een fondsmanager van een ETF hierin slaagt kunnen dat inzicht geven. Tracking difference is het verschil tussen het rendement van een ETF en de index die deze volgt. Uit de tabel hieronder valt eenvoudig af te leiden wat de tracking difference van de Think Global Equity ETF op jaarbasis was.


(bron: website Think ETF’s)

Tracking error is een gerelateerde meeteenheid. Deze term verwijst naar de beweeglijkheid (standaard deviatie) van de afwijking van de rendementen tussen de ETF en de index gedurende een bepaalde periode. Bij een hoog cijfer verschilden de resultaten van de ETF en de index sterk en vice versa. Het cijfer zegt dus iets over hoe goed en constant het fondsmanagement in staat is het resultaat van de index te repliceren. Kort gezegd geeft het aan hoe exact de index wordt nagebouwd.

Appels met appels vergelijken

Indices zijn er in verschillende soorten en maten en ook fiscaal zijn er verschillen. Om goed te kunnen beoordelen hoe nauwkeurig de ETF de index volgt, is het belangrijk te weten met welk soort index u te maken heeft. Keert uw ETF dividend uit en kunt u de daarop ingehouden dividendbelasting, zoals bij Think ETF’s het geval is, terugvorderen via uw belastingaangifte? Dan is een vergelijking met een bruto herbeleggingsindex op zijn plaats. Bij buitenlandse ETF aanbieders is de mogelijkheid om deze dividendbelasting terug te vorderen er meestal niet, daarom wordt daar vaak de netto herbeleggingsindex gebruikt. Maar die vergelijking geeft een te rooskleurig beeld omdat je als Nederlandse belegger in principe de dividendbelasting kunt terugvorderen. Een vergelijking met de bruto herbeleggingsindex zou daarom in alle gevallen eerlijker zijn.

Total Expense Ratio

Hoe komt tracking difference tot stand? Een belangrijke factor is de total Expense ratio, of kortweg de TER. In de TER zitten namelijk alle kosten die de beheerder bij het fonds in rekening brengt. Bij de Think Global Equity ETF is de TER op dit moment circa 0,17%. Maar de TER is niet de enige invloed op de tracking difference.

Cash Drag

In de tabel is namelijk te zien dat de tracking difference groter is dan de total expense ratio. Naast de TER is de cash drag een belangrijke factor. Cash drag verwijst naar het misgelopen rendement op cash in het fonds. De tracking difference van een ETF neemt dan toe omdat de index aanneemt dat dividenden wel gelijk (en kosteloos) kunnen worden herbelegd. Stijgt de index in die periode dan rendeert de cash op de rekening van de ETF niet mee omdat deze niet is belegd, terwijl dit bij de index wel het geval is.

Verder zijn er nog andere effecten te noemen die af en toe invloed kunnen hebben op de tracking difference, hierbij gaat het bijvoorbeeld om overnames van bedrijven die in de index zitten. Zo’n overname kan in cash zijn, en de index gaat ervan uit dat het bedrag van de overname direct beschikbaar is en herbelegd kan worden. In de praktijk duurt dit soms enkele weken, dus kan er pas later herbelegd worden en kan er dus een afwijking ontstaan.

Het doel van de ETF aanbieder blijft natuurlijk altijd om de index zo nauwkeurig mogelijk te volgen, maar nu weet u waarom er toch kleine afwijkingen kunnen ontstaan bij dit proces.