Nederlander moet vooruitkijken! maandag 31 juli 2017

Onlangs kwamen weer de resultaten uit van het Investor Pulse onderzoek dat door Blackrock wordt uitgevoerd. In dit onderzoek dat werd gedaan onder 28.000 mensen wereldwijd uit 18 landen wordt mensen gevraagd hoe zij denken over hun financiële toekomst. In Nederland gaven 1.000 Nederlanders antwoord op de vragen.

Een aantal opzienbarende conclusies uit dit onderzoek deel ik graag met u. Zo geeft slechts 52% aan dat zij aanvullend pensioen opbouwen boven de AOW. 29% van de ondervraagden heeft geen enkel idee of de pensioenvoorziening op koers ligt. Dit is het hoogste percentage van alle onderzochte landen. Vooral jongeren bouwen niet op voor het pensioen en zijn er ook het minste mee bezig. Volgens Blackrock zal, als deze trend zich doorzet, over 30 tot 40 jaar meer dan de helft van de gepensioneerden alleen van een AOW moeten leven. Nog een laatste interessante uitkomst. 77% van de ondervraagden heeft spaargeld, maar 74% weigert met het geld te beleggen.

Veel mensen weten wel dat ze iets moeten doen om uiteindelijk voldoende geld te hebben om van de pensionering te genieten. De AOW zal immers in veel gevallen niet voldoende zijn. Toch doet men niets of niet voldoende.

Wij als beleggers kijken natuurlijk altijd naar cijfers en statistieken. Daarom wil ik er graag een aantal aanhalen. Zo loont het om zo vroeg mogelijk te beginnen met beleggen om te kunnen profiteren van het rente-op-rente effect. De onderstaande grafiek die wij hebben geleend van J.P. Morgan toont aan dat Susan die op haar 25ste 10 jaar lang ieder jaar $ 5.000 belegt fors meer vermogen opbouwt op haar 65ste dan Bill die pas vanaf z’n 35ste $ 5.000 opbouwt tot z’n 65ste (totaal 30 jaar!). In totaal legt Bill 3 keer zoveel in als Susan, maar het uiteindelijk opgebouwde vermogen is lager. Chris pakt het helemaal goed aan door de gehele periode van z’n 25ste tot z’n 65ste in te leggen.


Nog een interessante grafiek die ik u niet wil onthouden is gemaakt door Business Insider. Zij hebben op basis van een gemiddeld rendement van 6% berekend welk bedrag je maandelijks moet inleggen om op je 65ste jaar $ 1 miljoen dollar aan vermogen op te bouwen. Uiteraard is het bedrag niet van belang, maar gaat het om het idee erachter.


Ook in deze grafiek is duidelijk te zien dat op jonge leeftijd beginnen met het opbouwen van vermogen op de lange termijn vruchten kan afwerpen.

De laatste jaren zijn er diverse laagdrempelige proposities in de markt gezet die bijvoorbeeld ZZP’ers, maar ook andere mensen die vermogen willen opbouwen voor later kunnen helpen. Zo stelt BrightPensioen ZZP’ers en werknemers in staat om fiscaal vriendelijk in box 1 pensioenvermogen op te bouwen. Platformen zoals Binck Fundcoach en ING Zelf Vermogensopbouw bieden dan weer mogelijkheden om met vrij vermogen in box 3 periodiek vermogen op te bouwen. Dit kan vaak al met zeer kleine bedragen per maand. Dit mag dus ook geen drempel zijn om te starten.

Ook al weten wij dat de leeftijd van de gemiddelde lezer van onze nieuwsbrief iets hoger ligt, toch hopen wij dat er ook een aantal lezers zijn die nu nog stappen kunnen zetten om meer grip te krijgen op hun pensioen. Tevens geeft dit u wellicht aanknopingspunten om eens met uw kinderen over hun financiële toekomst te praten.


Door: Bouke van den Berg