Nederlandse ETF voorkomt dividendlekkage woensdag 27 november 2013

Dividend is een belangrijk onderdeel van het te behalen rendement op een aandelenbelegging en daarom is het minimaliseren van de belastingdruk op dit dividend erg belangrijk.

Bij een belegging in een aandeel heeft u als aandeelhouder recht op dividend dat periodiek wordt uitgekeerd door het bedrijf. Afhankelijk van het land waar het bedrijf gevestigd is wordt er over de uitkering een bepaald percentage aan dividendbelasting ingehouden. Voor Nederlandse aandelen is dit bijvoorbeeld 15% van het uitbetaalde dividend.

Aangezien ingehouden dividendbelasting een voorheffing is op de inkomsten en vennootschapsbelasting kan een belegger de ingehouden dividendbelasting aan het einde van het jaar verrekenen in Box 3: Inkomsten uit Sparen en Beleggen. Hierdoor wordt dubbele belastingheffing voorkomen.

ETF’s bieden diverse voordelen boven het aanhouden van individuele aandelen in de portefeuille. Er kan echter in sommige situaties dividendlekkage ontstaan door de structuur van de ETF. De meeste aanbieders van ETF’s hebben deze fondsen gevestigd in Ierland of Luxemburg. Zoals we zullen zien hebben deze structuren last van dividendlekkage omdat de ingehouden dividendbelasting op het niveau van de ETF niet kan worden verrekenend of teruggevorderd bij de Nederlandse belastingdienst.

Hoe werkt dit in de praktijk

We nemen als voorbeeld een Amerikaans aandeel, bijvoorbeeld Apple. Stel dat dit aandeel € 100,- bruto-dividend uitkeert aan aandeelhouders. Allereerst kijken we naar de behandeling hiervan bij een in Ierland gevestigde ETF. Bij de uitkering van het dividend aan de ETF wordt er door de fiscus in de Verenigde Staten 15% dividendbelasting inhouden waardoor de ETF slechts € 85,- aan netto dividend ontvangt. Als de ETF vervolgens tot uitkering overgaat en het over een periode ontvangen dividend via een dividenduitkering van de ETF aan de beleggers distribueert wordt hierop geen belasting ingehouden. U ontvangt als belegger in de ETF uiteindelijk dus € 85,- van het Apple dividend zonder mogelijkheden om de ingehouden 15% terug te vorderen of te verrekenen.

Bij Think ETF’s zijn de ETF’s in Nederland gevestigd en kennen fiscaal de status van Fiscale Beleggingsinstelling (FBI). We nemen hetzelfde voorbeeld weer van het aandeel Apple dat dividend uitkeert aan de Think ETF. Wederom zal de Amerikaanse fiscus 15% dividendbelasting inhouden waardoor de ETF in eerste instantie ook weer € 85,- aan netto dividend van Apple zal ontvangen. Het grote verschil ontstaat bij de periodieke uitkering van het dividend van de ETF aan de belegger. Door de fiscale structuur van de Think ETF’s zijn we in staat om de initiële belastingclaim op het niveau van de ETF door te geven aan de belegger in de ETF. In de praktijk keren wij het bruto dividend (100%) weer uit en zijn verplicht om hier 15% Nederlandse dividendbelasting op in te houden. U ontvangt dus in eerste instantie € 85,-, maar de ingehouden 15% kunt u weer verrekenen of terugvorderen bij de jaarlijkse aangifte. Hiermee is het dividendlek dus gedicht. In figuur 1 geven we schematisch weer hoe de dividendbehandeling werkt bij een directe belegging in aandelen en via de twee hierboven beschreven ETF structuren.

Figuur 1: schematische weergave dividendbehandeling

Het voorkomen van dividendlekkage kan een aanzienlijk verschil maken in het jaarlijkse rendement. Als we bijvoorbeeld uitgaan van een dividendrendement van 3% zal het rendement dus al gauw 0,45% (3% * 15%) hoger uitvallen.

Tabel 1 laat het verschil zien tussen een wereldwijde index die het bruto (gross) dividend herbelegt en een index die het netto (net) dividend onder inhouding van dividendbelasting herbelegt. We tonen hier het verschil over verschillende periodes. Het verschil in rendement over een periode van 25 jaar bijvoorbeeld bedraagt 70%! Net als bij beheerkosten speelt ook hier het rente op rente effect op de lange termijn een significante rol op het rendement.

Think ETF’s biedt momenteel als Nederlandse ETF aanbieder de mogelijkheid om dividendlekkage te voorkomen.

Tabel 1: Verschil bruto / netto index MSCI World

USD 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar 25 jaar
MSCI World Gross Dividend Index 20,90% 42,22% 50,12% 119,16% 505,89%
MSCI World Net Dividend Index 20,21% 39,82% 45,84% 107,68% 435,76%
Verschil 0,69% 2,40% 4,27% 11,48% 70,13%

Bron: MSCI, per 30 september 2013