Think AEX ETF behaalt beste rendement donderdag 13 februari 2014

Eens per jaar onderzoekt Marcel Tak, onafhankelijk recensent van IEX, de prestaties van verscheidene ETF’s. Hierbij berekent hij de werkelijke kosten van de ETF en worden de verschillende aanbieders onderling vergeleken. Hieruit kwam duidelijk naar voren dat de Think AEX ETF het beste rendement behaalt.

Om deze vergelijking te kunnen maken hanteert Marcel Tak de term "werkelijke kosten" waarbij de ETF simpelweg wordt afgezet tegen de bruto herbeleggingsindex. Ondanks dat dit verschil niet alleen komt door kosten zie je zo wel in een oogopslag welke ETF het meest efficiënt is.

Alle drie de vergeleken ETF’s brengen dezelfde beheerkosten (0,3%) in rekening, maar verschillen wel aanzienlijk qua structuur en veiligheid. Wij kennen als Nederlandse aanbieder een fiscaal voordeel ten opzichte van de twee andere buitenlandse aanbieders. Daarnaast lenen wij de onderliggende effecten niet uit wat als gevolg heeft dat het product geen tegenpartijrisico kent.

Hieronder staat het rendement van de AEX bruto herbeleggingsindex. Dit is het rendement wat u als Nederlandse belegger krijgt als u alle dividenden ontvangt en daarbij ook de ingehouden dividendbelasting terugvordert/verrekent bij de fiscus aan het eind van het jaar.

Zoals u kunt zien behalen alle drie de ETF een mooi rendement maar komt de ETF van Think duidelijk als beste uit de bus. Onze ETF volgde de index het meest nauwkeurig en behaalde dus het beste rendement over de afgelopen 3 jaar.

    1 2 3
  AEX GTR  Think SPDR iShares
2011 -8,80% -0,25% -0,49% -0,54%
2012 14,05% -0,53% -0,72% -0,72%
2013 20,71% -0,59% -0,41% -0,75%
TER nvt -0,30% -0,30% -0,30%
2011-2013 nvt -0,46% -0,54% -0,67%
2008-2010 nvt -1,00% -1,03% -0,77%

Uit de tabel blijkt dat de Think ETF "slechts" -0,46% slechter presteert dan de bruto herbeleggingsindex. Dit goede resultaat wordt vooral veroorzaakt door het fiscale voordeel dat wij beleggers bieden. Om dividendlekkage te reduceren lenen de andere AEX ETF’s onderliggende effecten uit. Dit werkt risicoverhogend en levert niet hetzelfde rendement op aangezien het rendement van de andere twee ETF’s achterblijft bij dat van de Think AEX ETF:

  • SPDR: -0,54%
  • iShares: -0,67%

De drie producten hebben de afgelopen drie jaar allemaal beter gepresteerd dan in de eerder onderzochte periode (2008-2010). De reden dat Think ETF’s er beter uit is gekomen dan in de eerder onderzochte periode is omdat wij toen net gestart waren en de opstartkosten een negatieve impact op het rendement hadden. Daarnaast zijn wij de enige aanbieder die zich van nature vergelijkt met de bruto herbeleggingsindex, wat op zichzelf de meest zuivere vergelijking is. U kunt deze vergelijking hier vinden.