Think Sustainable World UCITS ETF maandag 21 oktober 2013

Op 13 mei 2013 lanceerde Think ETF’s officieel de eerste duurzame ETF van Nederlandse bodem: de Think Sustainable World UCITS ETF. Initiatiefnemer van deze ETF is IBS Capital Management. Het Oranje Fonds heeft zich gecommitteerd als launching customer. In dit document voorzien wij u van essentiële beleggersinformatie met betrekking tot deze duurzame ETF van Think.

In samenwerking met het gerenommeerde duurzame researchbureau EIRIS, Ethical Investment Research Information Service, is Think ETF’s in januari 2013 begonnen met het ontwikkelen van een duurzame variant op de Think Global Equity UCITS ETF. Het beperkte aanbod in combinatie met de groeiende vraag naar duurzame ETF’s was één van de redenen voor het creëren van de Think Sustainable World UCITS ETF. Think ETF’s kan als relatief kleine organisatie flexibel inspelen op een specifieke vraag van de klant. De ontwikkeling van de Think Sustainable World UCITS ETF is daar een voorbeeld van. Van het beperkte aanbod duurzame ETF’s sluiten de duurzaamheidscriteria vaak niet aan op die van de meeste Nederlandse verenigingen en stichtingen. Launching partner het Oranjefonds is een voorbeeld van een goede doelen organisatie die tot op heden niet het juiste duurzame beleggingsproduct kon vinden.

EIRIS

EIRIS heeft meer dan 28 jaar ervaring in het onderzoeken en promoten van verantwoordelijke investeringsstrategieën. Het duurzame researchbureau heeft wereldwijd meer dan 100 institutionele cliënten. Vanwege de expertise en ervaring laat Think ETF’s de screening uitvoeren door deze onafhankelijke partij. EIRIS hanteert voor de screening de richtlijn financieel beheer van de Vereniging van Fondsenwervende Instellingen (VFI) en gebruikt als basis de 10 principes van de UN Global Compact aangevuld met specifieke uitsluitingen. De bedrijven in het wereldwijde universum worden doorlopend getoetst. Bedrijven die actief zijn op hiernaast getoonde gebieden worden uitgesloten en zult u dus niet terug vinden in de Think Sustainable World UCITS ETF.

Selectieproces

Het doel van de Think Sustainable World UCITS ETF is het zo nauwkeurig mogelijk volgen van de Think Sustainable World Index. Deze index wordt door Markit geconstrueerd en berekend. De totstandkoming van deze index geschiedt aan de hand van een aantal criteria. Allereerst worden de 850 meest liquide aandelen geselecteerd uit een wereldwijd universum. Vervolgens toetst EIRIS deze groep aandelen op bovenstaande duurzaamheidscriteria. De aandelen die niet aan de criteria voldoen worden uit het universum verwijderd. Daarna worden de 250 grootste aandelen geselecteerd op basis van free float marktkapitalisatie. De Think Sustainable World Index is een gelijk gewogen index. Dit betekent dat elk van de 250 aandelen een gelijke weging krijgt toegewezen op de datum van (her)wegen. Daarna kan de weging variëren op grond van koersbewegingen. De index wordt één keer per jaar in maart herwogen. Elk kwartaal vindt er een screening plaats die de aandelen in de index opnieuw toetst op de duurzaamheidscriteria. Indien een bedrijf hier niet meer aan voldoet, dan wordt deze uit de index verwijderd en zal het worden vervangen door het eerstvolgende aandeel in het universum dat wel voldoet aan de criteria. Voor een betere regionale spreiding kiest Think ETF’s voor een maximale weging van 40% per geografische regio. Onderstaande figuren geven de landenspreiding en sectorspreiding van de Think Sustainable World UCITS ETF.


Karakteristieken Think ETF’s

Consistent met de andere ETF’s van Think wordt bij de Think Sustainable World UCITS ETF het tegenpartijrisico uitgesloten door fysieke replicatie van de index toe te passen en de onderliggende aandelen niet uit te lenen. Daarnaast vindt er efficiënte doorgifte van de dividenden plaats wegens de Nederlandse Fiscale Beleggingsinstelling (FBI) status van Think ETF’s. De Think Sustainable World UCITS ETF wordt aangeboden tegen een vaste beheervergoeding van 0,30 procent per jaar. Deze vergoeding omvat ook de kosten voor de screening door EIRIS. De Think Sustainable World UCITS ETF is dagelijks verhandelbaar op de Amsterdamse beurs NYSE Euronext. Liquidity Providers geven continue bied- en laatprijzen voor de ETF af, waardoor op elk moment aan- en verkopen kunnen plaatsvinden tegen aantrekkelijke spreads. Op deze manier biedt de Think Sustainable World UCITS ETF beleggers de mogelijkheid om efficiënt duurzaam te beleggen met een wereldwijde spreiding tegen lage beheerkosten. voor meer informatie, ga naar de Think Sustainable World UCITS ETF productpagina >>