Van duurzaam tot duurzaamst maandag 02 juli 2018

Wie aan duurzaam denkt, denkt al gauw aan groen, biologisch, anti bio-industrie, Green Peace, Groen Links voorman Jesse Klaver of Partij voor de Dieren voorvrouw Marianne Thieme. Beleggers denken misschien eerder aan Elon Musk’s grote energie project of aan BlackRock’s Larry Fink die recent bedrijven belerend toesprak om toch vooral eens na te denken wat ze maatschappelijk bijdragen -anders haalt oom Larry straks een zak met geld weg. Anderen denken misschien aan duurzame banken als ASN of concullega Triodos als een menselijker alternatief voor de gepercipieerde graaiende bankiers of juist aan de hogere kosten die deze groene banken voor beleggen rekenen. Maatschappelijk verantwoord beleggen heeft dus voor verschillende stakeholders  verschillende betekenissen. Wat is het nu precies en wat heeft u er als belegger aan?

Uw doel: altruïsme, rendement of altruïstisch rendement

Laten we eerlijk zijn: we beleggen uiteindelijk om rendement te maken tegen zo min mogelijk risico. Of dat rendement nu bedoeld is voor uw pensioen of bijdraagt aan de aanschaf van uw droomhuis: vermogen verliezen wil niemand. Dat is ook precies waarom steeds meer bedrijven een ESG-beleid hebben. Een goed ESG-beleid zou namelijk bepaalde risico’s in een belegging moeten verlagen. Dat principe valt het beste te illustreren aan de hand van een voorbeeld dat we allemaal kennen: BP. BP was lang een soort zekerheid in menig portefeuille: goede resultaten en dito rendementen voor de belegger. Echter, door de risico’s die BP nam en de milieuschade die daarop volgde, kwam het bedrijf in het verdomhoekje te staan. Een boorplatform, de Deep Water Horizon, lekte tonnen olie in de Golf van Mexico en foto’s van in de olie stikkende beschermde dierensoorten gingen de wereld over. Iedereen sprak er schande van, zeker toen bleek dat BP de wet had overtreden. Torenhoge schadevergoedingen volgden, overigens bedragen die u als aandeelhouder gewoon betaalde. Beleggers van alle statuur likten hun wonden en beraden zich op hun posities in BP. Om dergelijke schade, zowel de materiele als de immateriële (reputatieschade bijvoorbeeld), te voorkomen hebben veel assetmanagers (zo ook Think) een ESG-beleid. Dat stelt bepaalde eisen aan hoe je als bedrijf met mens en milieu omgaat. Voldoet een bedrijf daar niet aan, dan kan het niet op investeringen van een dergelijke partij rekenen. Goed voor de gemoedstoestand en de altruïst in u, maar vooral goed voor uw rendement.

Twee soorten beleid; uitsluiten of actief selecteren en bemoeien

Nu hoor ik u denken: ‘hoe kan een ESG-beleid schandalen à la BP en recenter Volkswagen voorkomen als dergelijke incidenten voortkomen uit praktijken die geen officieel beleid zijn? Dat kan ook niet, maar we kunnen wel voorzorgsmaatregelen nemen. Er zijn grofweg drie manieren om dat te doen; uitsluiting, selectie en engagement. Ten eerste kan je als assetmanager een beleid hanteren waarbij je de aandelen die je in je fondsen opneemt toetst aan de basisprincipes van de UN Global Compact. Daardoor sluit je de ergste vormen van milieuvervuiling, mensenrechtenschending, corruptie en dergelijke uit. Een stap verder gaat het inschakelen van een bureau dat namens u als belegger onderzoek doet naar de bedrijven in een index of effectenuniversum. Think ETF’s heeft de UNPRI ondertekend en daarnaast een afspraak met VigeoEIRIS, een ESG onderzoeksbureau dat autonoom (dus zonder dat we daarop invloed hebben) het aandelenuniversum scant op ESG-schendingen. Bedrijven die niet door deze strenge screening komen vormen een risico en worden uit de index geweerd. Zo ontstaat de Think Sustainable World ETF.

Zoals besproken kunnen vermogensbeheerders en andere institutionele beleggers ook een actief ESG-beleid voeren. Veel zichzelf respecterende pensioenfondsen hebben een dergelijk beleid en selecteren op basis hiervan. Een ESG-beleid borduurt vaak voort op wat algemeen beschouwd wordt als ESG en dat is een uitgebreidere versie van de UNPRI-principes. Vervolgens komt daar een selectie uit en daaruit kiezen analisten weer de meest duurzame posities. Zo’n aanpak heet het best in class principe, oftewel de braafste onder de brave jongens.

Wie echter echt maatschappelijk betrokken is draagt zijn visie niet alleen uit, maar probeert zijn of haar omgeving ook te beïnvloeden. Er zijn steeds meer institutionele beleggers die ook dat doen. Dat kan via de jaarlijkse aandeelhoudersvergaderingen en, als je echt groot bent, via het laten horen van je stem. Is het handelen van een bedrijf in strijd met het ESG-beleid, dan verkoopt de assetmanager het belang in dat bedrijf en stuurt de communicatie afdeling een PR-bericht eruit. Recente voorbeelden hiervan zijn ING dat geen cent meer in tabak steekt, of ASN dat zijn belang in Heineken verkocht n.a.v. de erbarmelijke omstandigheden van de Heineken promotie meisjes.

Een betere wereld begint bij uzelf

Uiteindelijk beslist u zelf hoever u wilt gaan op het gebied van duurzaamheid.  - daarom bieden wij u zowel de Think Sustainable World ETF en een Global Equity ETF aan die beiden wereldwijd in aandelen beleggenEn hoewel er soms aangenomen wordt dat duurzaamheid ten koste zou gaan van rendement, is dat zeker niet per se waar. Neem bijvoorbeeld de performance van de eerder genoemde Think Global Equity ETF en de Think Sustainable World ETF, over de afgelopen 5 jaar heeft de duurzame variant juist meer rendement gegenereerd dan de ‘ normale’  variant. Maar daar kom ik in een volgende column nog graag een keer in meer detail op terug!