Verhandeling van ETF’s dinsdag 17 juni 2014

Wanneer u handelt in ETF’s is het om verrassingen te voorkomen van belang op de hoogte te zijn van een aantal zaken. Het is belangrijk bekend te zijn met de verschillende order-types en de werking van het orderboek. Er dient rekening gehouden te worden met het tijdstip van handelen en de omvang van de uit te voeren order. Ten slotte is het in uw belang te weten wat de functie is van de Liquidity Provider, ook wel Market-Maker genoemd, en de rol van deze marktpartij in het orderboek.

Order types

Er zijn vier verschillende manieren om een order in te leggen. Een Bestens-order (ook wel market-order genoemd) is een order die uitgevoerd wordt tegen de beste prijs van dat moment. Een limiet-order is een order, waarbij een maximale aankoopprijs of minimale verkoopprijs wordt meegegeven. Deze order wordt uitgevoerd tegen de beste prijs in het orderboek, met als voorwaarde dat deze binnen uw limiet valt. Met dit order-type kunt u voorkomen dat u meer betaalt of minder ontvangt dan een door uzelf vastgesteld bedrag per ETF. Daarnaast zijn er de meer geavanceerde orders stoploss en stoploss-limiet. Deze order-types laten wij nu buiten beschouwing.

Tijdstip van handelen en ordergrootte

Het is raadzaam om een order in ETF’s op te geven op het moment dat de beurs waar de ETF verhandeld wordt open is. Zo kunt u goed zien wat de bied- en laatprijzen zijn en voor welke volumes er welke prijzen worden afgegeven. Daarnaast raden wij aan niet in de eerste 15 minuten en laatste 15 minuten van de beursdag te handelen omdat de liquiditeit op de beurs dan vaak lager is. Mocht u een order willen inleggen dat het volume in het orderboek overstijgt dan is het raadzaam met uw bank of uw adviseur contact op te nemen. Op basis van uw verzoek kan contact opgenomen worden met de Liquidity Providers zodat uw order ondanks de afwijkende ordergrootte op nette wijze wordt uitgevoerd.

De Liquidity Provider
De Liquidity Provider (LP), ook wel Market Maker genoemd, is een partij die op de beurs een markt onderhoudt. In het geval van de Think ETF’s zijn dit FlowTraders en Optiver. De LP geeft bied- en laatprijzen af voor de ETF’s en vergroot daarmee de liquiditeit- of wel de verhandelbaarheid van de ETF. Door het contract dat de LP met Euronext afgesloten heeft is deze partij onder normale markt omstandigheden verplicht minimaal 90% van de dag bied- en laatprijzen af te geven, in de praktijk ligt dit aanwezigheidspercentage meestal hoger.  De LP stelt de bied- en laatprijs om de NAV (Net Asset Value) of intrinsieke waarde van de ETF (zie figuur hiernaast). Het verschil tussen de bied- en laatprijs wordt de spread genoemd. De spread bevat onder andere marge voor het risico dat de LP loopt voor het aanhouden van de ETF’s en de transactiekosten die de LP maakt wanneer er nieuwe ETF’s worden uitgegeven. Dit betekent dat de transactiekosten die gepaard gaan met het uitgeven van nieuwe ETF’s gedragen worden door de LP. Er worden dus geen kosten in rekening gebracht bij de ETF en de bestaande aandeelhouders.

Hoe voert u een order uit?

Het inleggen van orders in een boek zonder LP kan risico’s met zich meebrengen. Mogelijk wordt teveel betaald door een (te) wijde spread. Tevens kan deze spread ook hoger of lager uitvallen door lage volumes in een boek zonder LP. Zodra u het orderboek kunt inzien bij uw bank of broker is het daarom raadzaam om deze goed te bestuderen voordat u overgaat tot een aan- of verkoop en daarnaast de volgende stappen te doorlopen;

  1. Is de LP in het orderboek aanwezig?

Hieronder ziet u het orderboek van de Think Global Equity ETF op twee verschillende momenten. In orderboek 1 geeft de LP wel prijzen af, maar dit is niet het geval in orderboek 2. Als er naar de verschillen tussen de twee orderboeken gekeken wordt, vallen er een aantal zaken op. Ten eerste is de spread (het verschil tussen bied- en laat koers) een stuk wijder bij het boek waar de LP geen prijzen afgeeft. Dit betekent dat u bij het verkopen van uw ETF’s minder zal ontvangen en bij het aankopen meer voor de ETF’s zal betalen. Ook legt de LP zoals eerder gezegd de bied- en laatkoersen om de intrinsieke waarde van de ETF, zodat u de zekerheid heeft te handelen rondom de intrinsieke waarde. Daarnaast valt het op dat de aangeboden en gevraagde volumes een stuk kleiner zijn in het boek zonder LP. De LP is te herkennen aan de grote volumes die aan beide kanten van het orderboek zichtbaar zijn. In het voorbeeld stelt de LP een biedprijs van €29,71 met een volume van 25.088 en een laatprijs van €29,78 met eveneens een volume van 25.088.

2         Hoeveel ETF’s wilt u kopen en wat bent u bereid te betalen?

Als u besloten heeft welke prijs u zou willen betalen voor de ETF, kunt u uit het orderboek opmaken of er een verkoper is die deze prijs accepteert en of deze verkoper het benodigde volume aanbiedt. Indien er een verkoper is die een gunstige prijs aanbiedt in combinatie met het benodigde volume kunt u overgaan tot het inleggen van uw order. Wij adviseren altijd een limiet-order in te leggen zodat u niet meer betaalt dan wenselijk. Het zou kunnen dat uw limiet-order een groter volume bevat dan beschikbaar is in het orderboek tegen de prijs of prijzen die binnen uw limiet vallen. In dit geval wordt de order dan ook uitgevoerd voor het beschikbare volume tegen de meest gunstige prijs of prijzen die binnen uw limiet vallen. Het volume dat resteert, blijft in het orderboek totdat uitvoering mogelijk is tegen de limiet die u heeft meegegeven.

Think ETF’s

Think ETF’s is geen partij in de totstandkoming van transacties in onze ETF’s en deze kosten vallen dus ook buiten onze invloedssfeer. Wel vinden wij het belangrijk dat orders goed uitgevoerd worden en dat beleggers bewust zijn van de risico’s die gepaard gaan met de verhandeling op de beurs, vandaar dat wij veel aandacht besteden aan educatie omtrent dit onderwerp.