Think Morningstar® High Dividend UCITS ETF

Vanwege de huidige lage spaarrente zijn beleggers op zoek naar interessante alternatieven. Een alternatief om inkomsten uit uw beleggingen te halen is een belegging in aandelen van bedrijven die een hoog dividend uitkeren. Dividend is namelijk naast het koersrendement een zeer belangrijke component van het totale rendement op een belegging in aandelen. We willen u er op wijzen dat u, anders dan bij sparen, bij beleggen altijd marktrisico loopt.

Meer informatie

Indexregels

Think ETF‘s introduceert de Think Morningstar® High Dividend ETF. Deze ETF belegt wereldwijd in 100 aandelen van bedrijven die een hoog dividend uitkeren. De ETF volgt de Morningstar® Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Index™. Morningstar® heeft in deze index haar beste ideeën op het gebied van dividendbeleggen in een aantal transparante regels vastgelegd. Hieronder worden de belangrijkste indexregels weergegeven.

  • Dividend betalingscriterium: Het bedrijf heeft de afgelopen 12 maanden dividend uitgekeerd
  • Dividend Groeicriterium: dividend per aandeel groei over afgelopen 5 jaar is niet negatief
  • Dividend duurzaamheidscriterium: Toekomstige dividend pay-out ratio* < 75%.

* Toekomstige dividend pay-out ratio: Dividend per aandeel / Consensus Winst Per aandeel

Na toepassing van de indexregels blijven de 100 aandelen die het meest voldoen aan de indexregels over. De weging van de aandelen is op basis van het door de onderneming uitbetaalde dividend. Om voldoende spreiding te realiseren is de maximale sectorweging 40%, terwijl de maximale weging naar een individueel aandeel 5% bedraagt.

Think ETF‘s kan via haar Nederlandse structuur de belastingdruk op dividenduitkeringen verlagen. Aangezien het dividendrendement van de hoog dividend ETF hoog ligt is het belastingvoordeel dat via een belegging in de ETF kan worden verkregen nog groter dan bij de andere Think ETF‘s.

De totale Lopende Kosten voor de Think Morningstar® High Dividend ETF bedragen 0,38%.

Voor meer informatie over de samenstelling en het rendement klik hier.

Portfolio