Veelgestelde vragen

Verhandeling & kosten

Hoe en waar kan ik Think ETF’s aankopen?

Om in de Think ETF’s te kunnen beleggen dient u een beleggingsrekening te openen bij een bank of broker. U kunt onze producten niet rechtstreeks via ons aankopen. Bij vrijwel elke bank kunt u in onze producten handelen, voor een overzicht kunt u kijken op: Beleggen in ETF’s.

Hoe vind ik een Think ETF bij mijn bank?

Banken en brokers hebben verschillende manieren om ETF’s aan te bieden aan haar klanten. Op onderstaande pagina staat een beschrijving hoe u Think ETF’s kunt vinden. Mocht u er niet uitkomen, dan kunt u altijd contact met uw bank of met ons opnemen voor ondersteuning. Klik hier voor de beschrijving.

Wat is de minimale inleg om in een Think ETF te beleggen?

Aan een belegging in ETF’s is in principe geen minimum inleg verbonden, ETF’s zijn beursgenoteerde effecten en uiteraard is het wel zo dat er minimaal 1 ETF gekocht dient te worden. Hierbij spelen de transactiekosten die een bank of broker in rekening brengt natuurlijk wel een rol, omdat bij aanschaf van 1 ETF de transactiekosten erg zwaar zouden wegen. Het verdient aanbeveling om uit te zoeken welke transactiekosten uw bank of broker in rekening brengt, en dan zelf een minimale ordergrootte vast te stellen.

Kan ik ook periodiek in Think ETF’s beleggen?

Wij bieden zelf geen mogelijkheid om periodiek in te leggen omdat u niet rechtstreeks bij ons kunt aankopen. Dit kunt u natuurlijk wel doen bij een bank of broker. Ook hierbij dient u wel uit te zoeken welke transactiekosten uw bank of broker in rekening brengt, om dan zelf een minimale ordergrootte vast te kunnen stellen. Bij banken die transactiekosten berekenen is maandelijks instappen voor bijvoorbeeld € 50 relatief duur omdat bij een transactie al snel
€ 10 minimaal in rekening wordt gebracht door banken en brokers. Aardige initiatieven zijn het nieuwe platform van ING en van Binck Fundcoach waar u sinds kort ook gratis in ETF’s kunt handelen waardoor een periodieke belegging van € 50 in onze ETF’s mogelijk wordt.

Hebt u tips voor het inleggen van een order?

Naast het feit dat u moet opletten welke transactiekosten uw bank of broker in rekening brengt om zo de minimale ordergrootte te bepalen, is het ook raadzaam om rekening te houden met enkele andere zaken voordat u gaat aankopen. Dit kunt u lezen op deze pagina onder het kopje “Hoe ETF’s te verhandelen”.

Hoe bepaal ik de actuele handelskoers van een ETF?

Op onze website zijn de koersen gebaseerd op de NAV (Net Asset Value = intrinsieke waarde) en niet op de actuele beurskoersen. De NAV koers wordt namelijk berekend op basis van slotprijzen van de vorige dag. De actuele koers is te zien bij uw bank, broker of op financiële websites en is de waarde die tussen de bied en de laatprijs ligt. Het is dus niet de laatst gedane koers want sinds deze laatst gedane order kan de waarde van de ETF alweer gestegen of gedaald zijn.

Met welke kosten heb ik te maken bij een belegging in een ETF?

U moet rekening houden met de kostencomponenten van 3 afzonderlijke partijen:

De ETF aanbieder
Think ETF's brengt een jaarlijkse beheervergoeding in rekening. Deze is terug te vinden op onze website en varieert van 0,15% voor obligatie ETF's tot 0,40% voor onze Total Market ETF’s. Dit zijn de enige kosten die daadwerkelijk aan Think ETF's toekomen. Tevens zullen wij de ETF’s periodiek moeten herwegen omdat de index die wij volgen dit ook doet. Hierbij worden de wegingen van de onderliggende effecten weer aangepast aan de index. Dit brengt enige transactiekosten (0,01% tot 0,05%) met zich mee en dit gaat ten koste van het rendement van de ETF. Uiteraard komen deze transactiekosten niet toe aan Think, maar aan de partij waarmee de transacties worden uitgevoerd.

Vervolgens zijn er kosten die op de verhandeling van de ETF van toepassing zijn. Deze vallen buiten de invloedssfeer van Think ETF’s maar we noemen ze hieronder ter volledigheid.

De Bank
Er zijn de zogeheten transactiekosten die uw bank of broker in rekening brengt voor de aan of verkooptransactie. Deze verschillen per bank en zijn doorgaans opgebouwd uit een vast bedrag plus een percentage van de transactiewaarde. Een overzicht van deze kosten zijn op te vragen bij uw bank of broker. Om een voorbeeld te geven: BinckBank hanteert een vast tarief van EUR 6,50 +0,10% over het transactiebedrag met een minimum van EUR 10,-. Bewaarloon kan ook door een bank of broker in rekening worden gebracht, maar veel partijen hebben dit inmiddels afgeschaft. Ook dit kunt u bij uw bank of broker opvragen. Als er bewaarloon in rekening wordt gebracht is dit doorgaans tussen de 0,05% en 0,2% per jaar over het belegd vermogen.

De Beurs
Als laatste zijn er kosten die gemaakt worden bij de verhandeling van de ETF op de beurs. Dit is de zogenaamde spread. De spread is het verschil tussen de aan- en verkoopprijs (bied- en laatkoers) in het orderboek van de desbetreffende ETF. De hoogte van de spread is vooral afhankelijk van de liquiditeit van de onderliggende waarden in de ETF en vraag en aanbod. Zo is de spread voor onze AEX ETF doorgaans 2,5 cent (ca. 0,06%) terwijl deze 7 cent (ca. 0,24%) is voor de Think Global Equity ETF. Deze spread kan echter fluctueren op basis van de volatiliteit van de onderliggende markt. De bied en laatkoersen komen tot stand door een zogenaamde liquidity provider maar er kunnen ook orders van andere beleggers in het orderboek liggen. De liquidity provider berekent via de spread de kosten door voor verhandeling van de onderliggende aandelen / obligaties en verhoogt de prijs met een bepaalde risico opslag. Door met een limietorder te werken kunt u ervoor zorgen dat uitvoering plaatsvindt op een door u gewenste koers.

Over Think

Wat gebeurt er bij een faillissement van Think ETF’s met mijn bezit?

Een eventueel faillissement van Think ETF Asset Management B.V. heeft geen invloed op uw bezit. De ETF’s vormen namelijk een afgescheiden juridische entiteit, ThinkCapital ETF’s NV (de beleggingsmaatschappij). Think ETF Asset Management (de beheerder) heeft alleen een beheerovereenkomst met die NV, er is dus geen eigendomsverhouding.

Om het plaatje volledig te maken geven wij u het volgende voorbeeld:
de Think Global Equity UCITS ETF heeft als onderliggende waarde de 250 wereldwijde aandelen in bezit. Als eigenaar van de ETF bent u dus eigenaar van deze effecten. Deze effecten worden door het fonds aangehouden op een effectenrekening van de bewaarbank (custodian) KasBank. De op NYSE Euronext genoteerde effecten vallen onder de beschermende werking van de Wet op het giraal effectenverkeer (Wge). Bij een eventueel faillissement van KasBank vallen de effecten dan ook buiten de boedel van de bank. De niet op NYSE Euronext genoteerde effecten worden bewaard via het Bewaarbedrijf van KasBank dat als enig doel het bewaren van effecten heeft.

Deze opzet is geheel in lijn met de wettelijke scheiding van beheer en bewaring, zoals ingesteld door de AFM via de Wet Financieel Toezicht (Wft). De structuur is zo ingericht dat een faillissement van de beheerder, Think ETF Asset Management B.V., de waarde van beleggingen in ThinkCapital ETF’s NV niet beïnvloedt.

Hoe en wanneer wordt dividend uitgekeerd?

Inkomsten uit de beleggingen van de ETF worden als dividend uitbetaald. 4 keer per jaar is er een dividendmogelijkheid, daarbij wordt wel gekeken naar de hoogte van het uit te keren dividend. Het kan namelijk voorkomen dat in een bepaald kwartaal relatief weinig inkomsten uit dividend zijn ontvangen. In dat geval is het kostentechnisch gezien verstandiger de inkomsten tot de volgende uitkeringsmogelijkheid in het fonds te houden. U kunt de dividendhistorie en de eerstvolgende dividendmogelijkheid bekijken op de individuele productpagina onder “Dividend”.

Wanneer zijn de volgende fysieke en/of online seminars?

Een overzicht van de aankomende fysieke en/of online seminars kunt u vinden op deze pagina.

Educatie

Wat is het verschil tussen een Tracker en een ETF?

ETF, tracker en indextracker zijn verschillende namen voor hetzelfde product. Voor meer informatie hierover wil ik u graag verwijzen naar de pagina “wat is een ETF”.

Waar staat UCITS voor?

De afkorting UCITS staat voor “Undertakings for Collective Investments in Transferable Securities”. Dit is een Europese richtlijn voor beleggingsinstellingen waar al onze ETF’s aan voldoen. Wij zijn hierdoor verplicht om “UCITS” in de productnaam van de ETF’s op te nemen. Meer uitleg over andere begrippen kunt u vinden in ons beleggers ABC.

Wat is dividendlekkage?

Buitenlandse aanbieders van ETF’s vormen voor de Nederlandse belegger een probleem met de doorgifte van dividend: u kunt bij hen de vooraf ingehouden dividendbelasting niet terugvorderen van de belastingdienst. Er is dan sprake van zogeheten dividendlekkage. Voorbeelden van buitenlandse aanbieders zijn iShares, Vanguard, SPDR en Lyxor. Bij de uitkering van dividend heeft Think ETF’s voor u als belegger dus een aanzienlijk voordeel ten opzichte van andere aanbieders. Dividendlekkage levert u als belegger een onnodig en vaak onopgemerkt rendementsverlies op doordat dividend niet efficiënt doorgegeven kan worden wanneer u belegt in ETF’s van buitenlandse uitgevers. Dit geldt voor zowel ETF’s die alleen in Nederland beleggen, als voor ETF’s die wereldwijd beleggen. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op deze pagina.

Heb ik het dividendvoordeel ook op buitenlandse aandelen?

Als u belegt in een wereldwijde aandelen ETF dan komt het dividendvoordeel tot uiting in het feit dat Nederland met veel andere landen dividendverdragen heeft gesloten, veel meer dan andere vestigingslanden van uitgevende instanties zoals Ierland of Luxemburg. Dit met het doel om dubbele belasting te voorkomen. Door de grote hoeveelheid verdragen die Nederland heeft, wordt uw dividend veelal efficiënt doorgegeven en dit resulteert in meer beleggingsresultaat. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op deze pagina.

Waar moet ik op letten bij de keuze voor een ETF?

Bij de keuze voor een ETF moet u op een aantal zaken letten voordat u tot aankoop overgaat. Hieronder hebben wij een checklist samengesteld:
 • Waar belegt de ETF in?
 • Welke kosten rekent de ETF en hoe transparant is de aanbieder over de kosten en opbrengsten?
 • Voldoet de ETF aan de UCITS regelgeving? Indien dit niet het geval is, waarom niet?
 • Is het een fysiek gerepliceerde of synthetisch gerepliceerde ETF?
  • Als het een synthetische ETF is, wat is dan de kwaliteit van de onderpandportefeuille?
 • Worden er bij een fysieke ETF wel of geen stukken uitgeleend (securities lending)?
  • En zo ja, bij wie ligt het risico en wie krijgt de volledige opbrengst ervan?
 • In welke land is de ETF gevestigd? En kent deze daardoor dividendlekkage?
 • Wat is de beurs van verhandeling en wat zijn de daarbij horende transactiekosten die uw bank in rekening brengt?

Hoe past een ETF in mijn beleggingsportefeuille?

Wij mogen geen advies geven over de weging naar bepaalde ETF’s (bijvoorbeeld de verdeling over aandelen en obligatie ETF’s). Dit bepaalt namelijk het risicoprofiel van de gehele beleggingsportefeuille. Wel kunnen wij u helpen om een beeld te vormen hoe ETF’s in een portefeuille passen. Daarom hebben wij een pagina ontwikkeld waarin uitgelegd wordt hoe u risico en rendement kunt beoordelen in een beleggingsportefeuille. Tevens geven we hier een aantal voorbeeldportefeuilles bestaande uit Think ETF’s met een drietal risicoprofielen (defensief, neutraal, offensief). Klik hier om deze pagina te bekijken.

Heeft u andere vragen?
Stel uw vraag hier óf stuur ons een e-mail via info@thinketfs.nl.